Open dag 20 januari 2019

8 januari 2019

Op 20 januari van 10.30 - 12.00 uur is het open dag. Iedereen is van harte welkom!

OPEN DAG OP BASISSCHOOL ZEILBERG

Op zondagochtend 20 januari 2019 is het open dag op basisschool Zeilberg.

Tussen 10.30 en 12.00 uur gaan de deuren open voor alle belangstellenden. Ouders, leerlingen, opa’s, oma’s, kennissen en zeker ook nieuwe ouders en hun kinderen zijn van harte welkom.

Ouders die op zoek zijn naar een basisschool om hun kind aan te melden, krijgen alle  informatie, die nodig is om een goede keuze te maken. Bovendien kunnen zij een rondleiding krijgen van een gidsouder met een gidsleerling. De kleuterklassen worden bezocht, maar uiteraard ook de rest van de school. In alle klassen zal iets terug te zien zijn van het onderwijs op bs. Zeilberg. Tevens is er gelegenheid om kinderen, die voor 1 oktober 2020 4 jaar worden, aan te melden op bs. Zeilberg. Dit kan op afspraak ook op een ander moment.

Terug naar overzicht