Corona virus: update

2 april 2020

De scholen blijven voorlopig gesloten tot 28 april zo maakte het kabinet op 31 maart bekend tijdens een persconferentie. De afgelopen twee weken van sluiting hebben in het teken gestaan van het opstarten van afstandsonderwijs. Wij zijn trots op alle kinderen, ouders en leerkrachten die hard aan de slag zijn gegaan om dit vorm te geven. Waar tot op heden vooral tijd is besteed aan het verrijken en verdiepen van de stof die al behandeld was, hebben de Prodas-scholen nu besloten om ook nieuwe instructie toe te voegen aan het dagelijkse programma van twee uur dat aangeboden wordt. U krijgt via het ouderportaal of mail van school verder informatie over het schoolwerk van uw kind(eren).

Via de media en ook van ouders binnen onze stichting komen er steeds meer vragen en zorgen over de gevolgen van het afstandsonderwijs voor de kinderen. Deze vragen worden terecht gesteld. Helaas hebben wij niet een algemeen antwoord op deze vragen of een algemene oplossing om de zorgen te verminderen. Alle leerkrachten werken ontzettend hard om in deze crisissituatie zo goed mogelijk onderwijs te leveren aan uw kind(eren). Als de situatie zich normaliseert zal landelijk, binnen de stichting en ook op iedere school bekeken worden wat de consequenties van deze periode zijn geweest en zal gezocht worden naar passende oplossingen. 

Uw rol als ouder is hierin ontzettend belangrijk. Ook u doet uw best om binnen uw eigen mogelijkheden uw kind te begeleiden in deze periode. Dat niet iedere ouder dezelfde begeleiding kan bieden, realiseren wij ons. Dat is niet erg. Na deze periode zullen wij voor alle kinderen in kaart brengen wat nodig is om verder te kunnen. 

Tenslotte willen we het volgende meegeven. Het kan zijn dat u als ouder de situatie niet kan overzien. Dat u zich zorgen maakt over uzelf en uw eigen kind(eren) of over de situatie van andere kinderen in uw omgeving. Deel uw zorgen dan; met de opvang, met de school of met de gemeente. Zodat kinderen niet in de knel komen. Let een beetje op elkaar…

Link naar het bestand: 'flyer-swv.jpg'

Terug naar overzicht