Corona update

12 maart 2021

Sinds 22 februari zijn onze scholen weer open. Het is fijn om de kinderen weer in de vertrouwde setting les te geven en weer samen te kunnen leren en spelen. Op alle scholen wordt verder gewerkt met de leerstof. We lopen echter wel tegen een probleem aan als het gaat om vervangingen.

Waar we tot aan de lockdown bijna alle leerkrachten nog konden vervangen, merken we steeds vaker dat dit niet meer lukt omdat vervangers zelf ziek zijn of in quarantaine moeten. Daarnaast maken we ons zorgen over de rol die vervangers zouden kunnen spelen bij de verspreiding van het virus. We zien dat klassen (en dus ook vervangende leerkrachten) regelmatig in quarantaine gaan. Maar wat als de vervanger in de tussentijd al weer op een andere school heeft gewerkt? Dan moet die klas ook in quarantaine. Er kan dan een kettingreactie ontstaan. Dit willen we voorkomen. 

We hebben daarom besloten vervangers voorlopig niet meer in te zetten op kortdurende vervangingen op verschillende scholen. Langdurige vervangingen op één school blijven wel ingevuld.

Voor u betekent dit dat het vaker voor kan komen dat u op korte termijn gevraagd wordt om uw kind(eren) thuis te houden. Die vraag kunt u verwachten tot 8.00 uur ‘s ochtends. Alle scholen doen er iedere dag al het mogelijke aan om dit te voorkomen, maar binnen de geldende richtlijnen van het ministerie en RIVM, is dit niet altijd mogelijk. U kunt er op rekenen dat de school al het mogelijke heeft gedaan om een interne oplossing te zoeken. Wij willen u in een dergelijke situatie dringend verzoeken om uw kind niet te brengen voor noodopvang. Is het voor u op geen enkele manier mogelijk een oplossing te vinden voor de opvang van uw kind, dan zijn wij verplicht uw kind op te vangen. Wij benadrukken daarbij wel dat uw kind dan enkel opgevangen wordt; Er wordt geen onderwijs gegeven. 

Wij realiseren ons dat wij van u in sommige situaties bijna het onmogelijke vragen. Wij hebben echter geen passender antwoord op de huidige situatie dan hetgeen we hierboven verwoord hebben. We hopen dan ook op uw begrip.

Jacqueline Ketelaar

Terug naar overzicht