Corona update

29 april 2021

Onze scholen zijn – na een ‘lockdown’ periode - inmiddels al weer twee maanden fysiek open en met de meivakantie voor de deur, is dit een mooi moment om even terug te kijken. Nog steeds is corona dagelijks onderdeel van onze onderwijs praktijk. Directeuren hebben zich de afgelopen weken (bijna) alleen maar bezig kunnen houden met het regelen dat er überhaupt onderwijs gegeven kon worden. Leerkrachten wisselden in hoog tempo tussen onderwijsvormen: dan fysiek, dan hybride, dan op afstand. Ouders en kinderen pasten hun ritme steeds opnieuw aan.

Na twee maanden kunnen we een eerste balans opmaken. Er hebben sinds begin februari ruim 60 klassen thuis onderwijs gekregen omdat er een besmetting in de klas was of omdat er geen vervanger beschikbaar was; in alle gevallen corona gerelateerd. Dit lijkt veel, maar als we ons realiseren dat er bij Prodas dagelijks 191 klassen les krijgen, kunnen alleen maar zeggen dat we het goed doen. We kunnen concluderen dat we allemaal -medewerkers, ouders en kinderen- ons best hebben gedaan om ons zo goed mogelijk aan alle regels te houden.

De meivakantie geeft ons de mogelijkheid weer even op adem te komen. Helaas kunnen we de teugels nog niet laten vieren. We zetten de, voor al onze scholen geldende, afspraken daarom nog eens op een rijtje:

Quarantaine, testen en afstandsonderwijs

Bij een besmetting van een leerling of leerkracht gaat in principe de gehele klas in quarantaine. Na vijf dagen wordt iedereen preventief getest door middel van een PCR-test in een GGD-teststraat. Bij een negatieve test vervalt de quarantaine. Testen is geen verplichting. Bij een positieve test of het niet willen of kunnen overleggen van een negatieve testuitslag wordt de quarantaine verlengd tot tien dagen. Alleen in overleg met de GGD kan de school afwijken van deze termijnen. Er komen inmiddels steeds meer zelftesten op de markt. Vanaf deze week worden op al onze scholen zelftesten geleverd waarmee leerkrachten zich preventief kunnen testen. Deze testen vervangen echter nog niet de PCR-test in de teststraat van de GGD.  Dit geldt eveneens voor sneltesten. Een negatieve zelftest, evenals een negatieve sneltest van uw kind, brengt dan ook geen verkorting van de quarantaineperiode met zich mee. Bij een quarantaine van een leerkracht biedt de school afstandsonderwijs aan als de leerkracht daartoe in staat is. De wijze waarop dit gebeurt is afhankelijk van de mogelijkheden die de betreffende school heeft op dat moment. Het kan voorkomen dat u op korte termijn gevraagd wordt om uw kind(eren) thuis te houden. Die vraag kunt u verwachten tot 8.00 uur ‘s ochtends. Alle scholen doen er iedere dag al het mogelijke aan om dit te voorkomen, maar binnen de geldende richtlijnen van het ministerie en RIVM, is dit niet altijd mogelijk. U kunt er op rekenen dat de school al het mogelijke heeft gedaan om een interne oplossing te zoeken. Wij willen u in een dergelijke situatie dringend verzoeken om uw kind niet te brengen voor noodopvang. Is het voor u op geen enkele manier mogelijk een oplossing te vinden voor de opvang van uw kind, dan zijn wij verplicht uw kind op te vangen. Wij benadrukken daarbij wel dat uw kind dan enkel opgevangen wordt; Er wordt geen onderwijs gegeven.

Schoolkamp

De afgelopen weken hebben we met elkaar veel gesproken over de (on) mogelijkheden van het schoolkamp voor groep 8. We komen tot de conclusie dat een traditioneel kamp (overnachting op een externe gehuurde locatie, met hulp van ouders) op dit moment niet mogelijk is binnen de coronamaatregelen. Alle scholen gaan kijken op welke wijze zij alternatieve schoolverlatersdagen kunnen organiseren binnen de maatregelen. Mochten over een maand de richtlijnen vanuit de overheid anders zijn dan nu, dan wordt bekeken of een overnachting alsnog mogelijk is. Dit kan dan alleen als de school in staat is dat te organiseren binnen de dan geldende maatregelen en binnen met de tijd die er dan nog is. Wij vragen daarvoor uw begrip. 

Wat verwachten we van u als ouder/verzorger?

Helaas komt het nog steeds voor dat kinderen toch naar school komen met klachten. Onze scholen kunnen echter alleen zorgen voor continuïteit van het onderwijs wanneer het risico op besmettingen zo klein mogelijk is. Daarom geldt nog altijd dat uw kind thuisblijft indien er sprake is van:

  • verhoging/koorts, hoofdpijn of benauwdheid
  • verkoudheidsklachten, niezen, keelpijn of een loopneus

Ook wanneer iemand in het gezin positief getest is op corona blijft het hele gezin thuis en gaat het in quarantaine. Broertjes en/of zusjes gaan gedurende deze periode ook niet naar school. De regels voor quarantaines zijn streng en kunnen een zware wissel trekken op uw kinderen en het gezin. Dat beseffen we goed. De bovenstaande afspraken zijn echter noodzakelijk omdat we de veiligheid en gezondheid van de kinderen én onze medewerkers altijd op de eerste plaats zetten.

 

Tot slot

De scholen van Prodas proberen het onderwijs zo gewoon mogelijk doorgang te laten vinden. Er zijn echter helaas grenzen aan de mogelijkheden die we hebben. Tot nu toe ervaren wij gelukkig veel begrip bij het overgrote deel van de ouders voor de genomen maatregelen. Wij willen u danken voor uw flexibiliteit, omdat we ons realiseren dat we ook van u het nodige vragen.

Ik wens ons allen een fijne meivakantie.

Mischa Kleukers

Terug naar overzicht