Aandacht voor verlies en rouw op de basisschool.

Aandacht voor verlies en rouw op de basisschool.
‘een verlies verwerk je niet zomaar’

Veel kinderen krijgen op jonge leeftijd te maken met een verlies. Hun ouders zijn gescheiden of gaan scheiden of er overlijdt iemand in hun gezin. In toenemende mate zijn er kinderen die met beide verliezen te maken hebben. Ze worstelen ermee en dit is vaak merkbaar in hun functioneren. Soms uit zich dit in lastig gedrag, of juist in zeer teruggetrokken gedrag. Meestal laten ze aan de buitenkant niet zien hoe moeilijk ze het hebben maar van binnen kan het een emotionele chaos zijn. Kinderen met een verlieservaring hebben een luisterend oor en herkenning en erkenning nodig. Dat kan individueel of in een groepje met andere kinderen, zodat ze merken dat er meerdere kinderen zijn die het soms moeilijk vinden om met de situatie om te kunnen gaan.

Voor kinderen is het dan fijn als ze zich veilig voelen in een vertrouwde omgeving. Stichting Prodas wil dat de school een van die veilige plekken is. Vandaar dat op elke school een leerkracht is aangewezen om kinderen die met een verlies te kampen hebben, te begeleiden.

De contactpersoon van onze school is Ine Beijers.

___________________________________________________________________________

Op het Prodaskantoor zijn er speciale materialen, boeken en zogenaamde ‘verdrietkoffers’ aanwezig die helpen om het onderwerp bespreekbaar te maken. Toch kan het zijn dat dit extra oogje in het zeil voor sommige kinderen net niet voldoende is. Deze kinderen willen bijvoorbeeld graag met andere kinderen praten over wat ze meemaken of meegemaakt hebben. Daarom organiseert stichting Prodas lotgenotengroepen. Kinderen die in een vergelijkbare situatie verkeren, ontmoeten elkaar.

Een lotgenotengroep wordt begeleid door de leden van de werkgroep ‘verlies en rouw’.
Dat zijn Suzan van Lieshout, Eri van de Beek, Karin van Rijssel, Tamara Schepers en Marlies van den Boomen.

Voor scholen kan het soms prettig zijn extra hulp in te schakelen bij onverwachte, droevige gebeurtenissen, bij de begeleiding van kinderen, zowel individueel als in kleine groepjes of in moeilijke situaties. Ook voor ouders kan het soms heel positief zijn als ze extra ondersteund worden.

Zowel directies, leerkrachten en ouders kunnen dan contact opnemen met
Marlies van den Boomen, Coördinator verlies- en rouwverwerking Stichting Prodas. marlies.vandenboomen@prodas.nl Tel. 06-30460161