Verkeersveiligheid

Veiligheid rondom school
Om te zorgen voor een optimale verkeersveiligheid rondom de school zouden wij u willen vragen om de volgende verkeersafspraken in acht te nemen:

 • Laat uw kinderen zoveel mogelijk te voet naar school komen.
 • Kinderen die wat verder weg wonen mogen met de fiets komen.
 • Beperk het autogebruik, maar als het toch nodig is, dan: 
  • Inrijden van de Margrietstraat vanaf de Blasiusstraat. Dit voorkomt opstoppingen door tegenliggers. 
  • Zet uw kinderen snel en veilig af, met de passagierszijde aan de trottoirkant van school. Rijd daarna meteen door.
  • Gebruik de kiss & ride strook niet als parkeerplaats, maar als in- en uitstapplaats. 
  • Parkeer als ‘t kan iets verder van school af: bijvoorbeeld op het Kerkplein en vervolg de weg te voet. 
  • Er geldt een parkeerverbod aan de linkerzijde van de Margrietstraat. Parkeer ook niet op de stoepen of voor inritten. 

Verkeersbrigadiers
Brigadiers zijn belangrijk voor de veiligheid van de kinderen. Wij doen daarom een beroep op alle ouders zich voor deze belangrijke taak beschikbaar te stellen.Laten we samen zorgen voor een veilige schoolroute. De
contactpersoon waar u zich kunt aanmelden is: Marja Koppens. 

Mail de contactpersoon brigadiers

Brabants Verkeersveiligheids Label
Basisschool Zeilberg is in het bezit van het BVL. Het Label is hét bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie.