Verlofaanvraag

In Nederland zijn alle kinderen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de vijfde verjaardag leer-plichtig. Dat betekent dat zij naar school moeten en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn.

Wanneer u voor uw kind(eren) extra vrij wilt, moet u hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen aan de directeur. Dit doet u met het ingevulde aanvraagformulier. Lever dit uiterlijk 6 weken van tevoren in. Hieronder vindt u het aanvraagformulier en verdere informatie.

Verlofaanvraagformulier

Toelichting verlofaanvraag

Vakantieverklaring werkgever-zelfstandige

Grafiek graad van verwantschap