Verlofaanvraag

In Nederland zijn alle kinderen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de vijfde verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat zij naar school moeten en in principe alleen in de schoolvakanties en op roostervrije dagen vrij zijn.

Wanneer u voor uw kind(eren) extra vrij wilt, moet u hiervoor altijd schriftelijk toestemming vragen aan de directeur. Dit doet u met het ingevulde aanvraagformulier. Lever dit uiterlijk 6 weken van tevoren in. Hieronder vindt u het aanvraagformulier en verdere informatie.

Verlofaanvraagformulier

Toelichting verlofaanvraag

Vakantieverklaring werkgever-zelfstandige

Grafiek graad van verwantschap