Kwaliteit

Onze school staat voor kwaliteit. Wij werken planmatig en evalueren regelmatig ons onderwijs. Dat doen we in een cyclus van vier jaar. We gebruiken daarvoor het instrument Werken Met Kwaliteitskaarten. Ook zetten wij eens in de vier jaar tevredenheidsonderzoeken uit naar ouders, leerlingen en personeel.

In ons jaarplan beschrijven we de doelen en de bijbehorende acties. In het schoolplan beschrijven we de doelen en activiteiten voor de komende vier jaar. In mei 2019 wordt het nieuwe schoolplan vastgesteld door de MR.

Jaarplan bs.Zeilberg 2018-2019 Tevredenheidsonderzoek ouders 2017 Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2017 Kwaliteitszorg Schoolplan 2014-2018