Missie en visie

Doelstellingen

Basisschool Zeilberg is een school voor kinderen van 4 tot ca. 12 jaar. Een school:

 • met aandacht voor ieder kind;
 • die kinderen orde, rust en regelmaat biedt;
 • waarbinnen kinderen zich veilig voelen;
 • waar de ontwikkelingskansen van kinderen zo goed mogelijk benut worden.

Uit de (hoofd)doelstellingen kan afgeleid worden:

 • dat op onze basisschool leerkrachten en leerlingen met respect en waardering met elkaar omgaan;
 • dat onze basisschool een school wil zijn die, samen met ouders, de kinderen opvoedt tot personen met een positieve houding door hen zelfvertrouwen en zelfkennis te helpen ontwikkelen;
 • dat basisschool Zeilberg haar leerlingen mogelijkheden wil bieden zich te ontwikkelen tot zelfstandigheid.

Uitgangspunten

Wij hanteren bij het geven van ons onderwijs en onze opvoeding enkele wezenlijke uitgangspunten:

 • onze basisschool is een ‘gewone’ school. Daaronder verstaan we dat in ieder leerjaar een bepaalde hoeveelheid leerstof aan de orde komt. Deze is zó over de 8 leerjaren verdeeld dat de kinderen op het einde van de basisschool voldoende zijn voorbereid om met succes aan de hen geadviseerde schoolvorm van voortgezet onderwijs te kunnen beginnen
 • we bieden ons onderwijs zo aan dat wij rekening houden met de verschillen tussen de kinderen
 • onze school is een rooms-katholieke basisschool, die ook open staat voor kinderen van ouders met een andere of zonder een geloofsovertuiging. Hierbij is respect voor elkaars levensovertuiging een voorwaarde
 • we hechten veel waarde aan onderlinge communicatie, waarbij de inbreng van de ouder(s) zeer serieus wordt genomen

In schooljaar 2018-2019 wordt de visie herijkt. Dit gebeurt tijdens een studiedag op 6 december door het team. Vervolgens wordt om input gevraagd aan leerlingen en ouders.