Samenwerking

Wij werken samen met diverse partners binnen en buiten school. Enerzijds om een rijk aanbod te creëren, anderzijds om de doorgaande ontwikkelingslijn te waarborgen. Zo onderhouden we contacten met de voorschoolse opvang en met het voortgezet onderwijs. Klik op de betreffende organisaties voor meer informatie.