Expertise Netwerk Prodas

Het Expertise Netwerk Prodas is gehuisvest in een lokaal van onze school. Het Expertise Netwerk voorziet in de ondersteuning bij hulpvragen op basisscholen binnen Prodas. De experts van het Expertise Netwerk bieden steun en begeleiding aan teams, intern begeleiders, leerkrachten en individuele leerlingen. Zij staan klaar om mee te denken met verschillende leer- en/of gedragsuitdagingen. De ondersteuning wordt hierdoor zo dicht mogelijk op de werkvloer gegeven en de zorg blijft dichtbij het kind en de school.

Meer over het Expertise Netwerk Prodas