Spring

In onze school wordt de Kinderopvang door Spring verzorgd in Peuterspeelzaal ’t Debberke. In een mooie, kindvriendelijke ruimte kunnen peuters van 2 tot 4 jaar twee dagdelen per week spelen.

Onder begeleiding van vaste leidsters leren de kinderen spelenderwijs belangrijke vaardigheden, zoals samen spelen, samen delen en naar elkaar luisteren. Spelen en leren gaan bij ons hand in hand. We bieden een veilige speelomgeving door een vaste structuur in de dagindeling. Ook de leidsters spelen samen met de kinderen. Juist dat samen spelen brengt ontwikkelingskansen voor peuters met zich mee. Door middel van Spring Actief bieden wij kinderen allerlei activiteiten aan, dit aan de hand van thema’s die goed aansluiten bij de belevingswereld van peuters. We knutselen samen, we lezen verhaaltjes voor en we spelen buiten. Verder vinden wij het belangrijk dat kinderen hun fantasie en creativiteit tot uiting kunnen brengen. De vaste leidsters zorgen ervoor dat alle peuters met veel plezier naar peuterspeelzaal 't Debberke komen. Kom gerust eens bij ons kijken.

Openingstijden
maandag-, dinsdag-,woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.
Ouders kunnen tussen 8.30-8.45 uur hun kind brengen en tussen 11.45-12.00 uur weer ophalen.


Rondleiding of aanmelden

Wilt u een rondleiding aanvragen, uw kind(eren) aanmelden of een algemene vraag stellen? Neem contact op met Spring.

Website Spring Kinderopvang