Voortgezet Onderwijs

We onderhouden regelmatig contact met scholen voor het voortgezet onderwijs in Deurne en omgeving. We bespreken de advisering, hebben een warme overdracht en volgen onze oud-leerlingen. Ook zijn er regelmatig studiemiddagen waar leerkrachten van het basisonderwijs en docenten van het voortgezet onderwijs elkaar ontmoeten en inspireren.

Website IVO Deurne Website Willibrord gymnasium